โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-02-28

มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดร้านนิทรรศการในงานประจำปี และของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้เข้ารับมอบรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง "การประกวดร้านนิทรรศการในงานประจำปี และของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566" ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยรับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกุมภาพ... >> อ่านต่อ


วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย จัดงาน “วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ” ครบรอบ 93 ปี ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม  ตันตระกูล ประธานชมรมชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ – ลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้นางสาวแววดาว  ญาณะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสั... >> อ่านต่อ
คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ BCG Model
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 28 ก.พ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ BCG Model  ภายใต้โครงการ "ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชนประจำปี... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา จัดสร้างหลวงพ่อทันใจ
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีทำบุญสร้างหลวงพ่อทันใจ และทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพลานธรรมะธรรมชาติ โดยมีหม่อมเจ้าฑิฆัมพร  ยุคล เป็นองค์ประธานฝ่ายฆราวาส พระมหาเถราจารย์ จำนวน 4 ท่าน พระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง พระราชวชิรคุณ (หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระอารามหลวง พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างในแต่ละประเภท ดังนี้ ... >> อ่านต่อ


ประกาศการจำหน่ายสินค้า ในพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ มทร.ล้านนา น่าน วันที่ 16 มี.ค. 66
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาจัดจำหน่ายสินค้า(ชั่วคราว) ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อบริการให้กับบุคคลที่เข้าร่วมงานพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน โดยมีรายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา