โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนายวัชระ กิตติวรเชฏฐ์ ตำแหน่งวิศวกร นายเอกวิทย์ แสงวัง และนายจิรวุฒิ คนรู้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ให้การต้อนรับ นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงเรือนที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความชื้นดิน ความเข้มของแสงให้ตรงตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด ทำให้สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังได้มาการสาธิตระบบควบคุมอัตโนมัติการใช้งานระบบ IOT และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับห่วงโซ่ด้านการเกษตร บูรณาการการดำเนินงานของแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะเป็นฐานการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้บุคคลทุกช่วงวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา