โลโก้เว็บไซต์ RMUTL MUSIC AWARD 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL MUSIC AWARD 2016

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ตุลาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 578 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวดดนตรีสากล ประจำปี 2559 “RMUTL MUSIC AWARD 2016”  ณ เวทีโรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมผู้มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีร่วมตัดสิน มีวงดนตรีเข้าร่วมประกวด 9 วงได้แก่ วง EN Music, วงวงเวียนหลังมอตรงไปเรื่อยๆ เห็นเซเว่นเลี้ยวซ้าย, วง QuadRuple Beast, วง Pencil, วง Biz ENG, วง Awaveness, วง RB Band, วงไฟฟ้าแสนโวลด์และวงนกกระจอก ผลการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ วง QuadRuple Beast

รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 วง AWARENESS

รองวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วง Biz ENG

โดยวง QuadRuple Beast จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีระดับ ราชมงคลล้านนา ต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา