โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-04

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม
อังคาร 4 ตุลาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม กำหนดสอบวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. (ประกาศ) >> อ่านต่อมทร.ล้านนาร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงศึกษาฯประเทศมาเลเชีย
อังคาร 4 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Zainab Binti Ahmad Director Policy Division Department of Community College Educationและ Ms.Nurasyikin Mohd Salleh  from  Ministry  of Higher Education Malaysi... >> อ่านต่อ


ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
อังคาร 4 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

ประกาศ แจ้งบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ทุกท่านขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่http://ejobs.rmutl.ac.th >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา