โลโก้เว็บไซต์ นศ.พิการและนักศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการอบรมอาชีพเพื่อต่อยอดพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพในอนาคต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.พิการและนักศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการอบรมอาชีพเพื่อต่อยอดพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพในอนาคต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 29 มีนาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการศึกษาดูงาน"ฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้นักศึกษาพิการ" ณ ศูนย์บริการคนพิการออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายศิขรินทร์ บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา(ตัวแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา) คณาจารย์ บุคลากรศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาพิการ นักศึกษาบัดดี้(เพื่อนช่วยเพื่อน) เข้าร่วมในโครงการ
   สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนหาแนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษาพิการมีอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการอย่างยั่งยืน และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการย้อมผ้า ย้อมเชือก ย้อมเส้นฝ้าย จากสีธรรมชาติ , การถักมาคราเม่ เป็นพวงกุญแจ สายคล้องแมส , สายคล้องแว่นตา นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับฝึกการเป็นบาริสต้า แบรนด์ AuJaa' Cafe "เครื่องดื่มที่พิเศษ ของคนพิเศษทำ"  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน และทีมวิทยากรน้องๆออทิสติกพร้อมทั้งผู้ปกครองชมรมออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและสอนฝึกปฏิบัติ 
      โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้พิการ ให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตามความในมาตรา 24 และ 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และ 5 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการและการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริหารนักศึกษาพิการ พ.ศ.2560 จึงได้กำหนดให้มีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษาพิการในทุกๆด้าน สำหรับผู้ที่สนใจนำผู้พิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://entrance.rmutl.ac.th/main/page/Disabled หรือติดต่อโดยตรงกับ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) มทร.ล้านนา  โทร.053 921444 ต่อ 1360 , 1361 , 1406 (ก่อนการสมัครในแต่ละรอบการสมัคร เพื่อคัดกรองประเภทความพิการ และ ความเหมาะสมของผู้พิการในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรก่อน)

(ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : คุณวริศรา ยืนยงกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ กพน.มทร.ล้านนนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา