โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-03-30

ประกาศ เรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัย เพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาทุกคคน ประจำปีการศึกษา 2566  ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จัดโครงการ การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก สร้างความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

        28 มีนาคม 2566 อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด  อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติแก่องค์กรและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ BCG กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำคู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง เพื่อให้ผู้ทำการโฆษณาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโฆษณาเครื่องสำอางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการนี้ทางศูนย์บ่มเพาะจึงขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง เพื่อให้บุคลาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้จาก https://drive.google.com/file/d/1WWCBfHuAa4hVJmKHX0yqmjZyhwV24Ywc/view >> อ่านต่อ


นศ.พิการและนักศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการอบรมอาชีพเพื่อต่อยอดพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพในอนาคต
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 29 มีนาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการศึกษาดูงาน"ฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้นักศึกษาพิการ" ณ ศูนย์บริการคนพิการออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายศิขรินทร์ บุญจี๋ นักวิชาการศึกษา(ตัวแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา) คณาจารย์ บุคลากรศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon