โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 66

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 2 เมษายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ  ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารทรัพยากรน่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา