โลโก้เว็บไซต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 9 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/04/20230426082948_53764.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา