โลโก้เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลิปวิดีโอ : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1720 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon