โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2846 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เมธีวิจัยอาวุโส (สกว.)) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่) เป็นวิทยากรหลักในการพัฒนาบทความวิจัย ให้แก่ผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
แสกน QR Code ที่ปรากฎบนภาพโปสเตอร์ หรือ  คลิกที่นี่

 

ติดต่อสอบถามได้ที่
นางสาวสรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม : เบอร์โทรศัพท์ 061-8989646
นายพิษณุ พรมพราย : เบอร์โทรศัพท์ 081-7467065
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon