โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนา กลยุทธ์และวางแผนบุคลากรพร้อมหลักสูตรอบรม ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนา กลยุทธ์และวางแผนบุคลากรพร้อมหลักสูตรอบรม ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2566 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา