โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วม Kick Off ปลูกกาแฟ เพื่อเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วม Kick Off ปลูกกาแฟ เพื่อเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 27 มิถุนายน 2566 อ.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ และนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off "ปลูกกาแฟ เพื่อเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี" ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี และได้เยี่ยมบูธกิจกรรมของอาจารย์-นักศึกษา ณ บ้านห้วยขวาก ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา