โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-07-05

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 66 จ.กำแพงเพชร
พุธ 5 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 1-2 กรกฎาคม 66 ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ ชมรมเรือพายพิจิตรนาวา, บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน หน้าลานอนุลักษณ์วัฒนธรรมไทยศิริจิตอุทยาน ต.ในเมื่อง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ริมปิง) ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วม Kick Off ปลูกกาแฟ เพื่อเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี จังหวัดน่าน
พุธ 5 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 27 มิถุนายน 2566 อ.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ และนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off "ปลูกกาแฟ เพื่อเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี" ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี และได้เยี่ยมบูธกิจกรรมของอาจารย์-นักศึกษา ณ บ้านห้วยขวาก ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลื... >> อ่านต่อ


บันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต
พุธ 5 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

  บันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น "การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ" วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30-16.30 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams ดูกิจกรรมย้อนหลัง ที่ URL   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา