โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3613 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ตำบลเวียง จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

 

วันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ตำบลเวียง ร่วมจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ โดยมีวิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาเอกประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านช่างคำ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำเทคนิควิธีการเลี้ยงกบ เพาะพันธุ์กบเพื่อผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และการผลิตอาหารสัตว์น้ำ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้

 

ภาพ ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ,นางสาวอภิญญา ไชยวงค์
ข่าว นางสาวอภิญญา ไชยวงค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา