โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-07-14

นายกสภา มทร.ล้านนา ลงนามในประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 3 คณะ และผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

   วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยทศโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2566
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

        วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี2566 จากนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในงานสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ... >> อ่านต่อ


BALA ลำปาง ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัว ในโอกาสศึกษาดูงานหลักสูตรการบัญชี
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

        14 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วย ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัว จังหวัดน่าน จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการบัญชี เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการศึก... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ตำบลเวียง จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ   วันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ตำบลเวียง ร่วมจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ โดยมีวิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์ประจำหลักสูตร... >> อ่านต่อ


บันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการวิจัย
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

  บันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการวิจัย หัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams ดูกิจกรรมย้อนหลัง ที่ URL   >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566  (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา) รายละเอียดดังเอกสารนี้ (คลิกอ่านประกาศ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน สนับสนุน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศูนย์ PAD มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชณีภรณ์ อิ่นคำ ผู้อำนวยการร่วมศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช ให้การต้อนรับ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน ในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมย่อยพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2566 ณ ศูนย์วนเกษตร-พฤษเ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา