โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ประเภทข้าราชการ พนักงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จากสมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon