โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-07-24

โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 2 (The Predictive Index : PI) มทร.ล้านนา น่าน
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลย์ ระยะที่ 2 (The Predictive Index : PI) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับและ... >> อ่านต่อ


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 / RMUTL วารสารออนไลน์

  วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้   แนวทางการพัฒนาคุณค่างานหัตถกรรมสู่มูลค่างานหัตถศิลป์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบนฐานชุมชน โดย กานต์สินี วงศ์เรือน วรสิทธิ์ ตันตินิพันธ์กุล และบวรศักดิ์ เพชรานนท์   >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร  จีนา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ประเภทข้าราชการ พนักงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จากสมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ >> อ่านต่อ


สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.ro... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon