โลโก้เว็บไซต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 สิงหาคม 2566 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา