โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-08-23

มทร.ล้านนา ชวนน้องช่องฟ้าฯ เรียนเทคโนฯ
พุธ 23 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ชั้นปีที่ 6 โดยมีตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษา จาก 4 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์) แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ... >> อ่านต่อ


ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 23 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

  ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ด้วยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 21 สิงหาคม เพื่อติดตามดูแลด้านการเรียน  และให้กำลังใจแก่นักศึกษา >> อ่านต่อ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
พุธ 23 สิงหาคม 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 >> อ่านต่อ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พุธ 23 สิงหาคม 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการบอกรับสมาชิกแพลตฟอร์มดิจิตอลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมัลติมีเดียผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ >> อ่านต่อ


การแข่งขัน E-Sport (ROV) (รอบคัดเลือก) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 23 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดการแข่งขัน E-Sport (ROV) (รอบคัดเลือก) เพื่อคัดเลือกผู้แข่งขันจากโรงเรียนต่างๆ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน      โดยการแข่งขัน E-S... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา