โลโก้เว็บไซต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 สิงหาคม 2566 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการบอกรับสมาชิกแพลตฟอร์มดิจิตอลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมัลติมีเดียผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา