โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี 6 นักศึกษา สาขาการบัญชี คว้า 2 เหรียญ รางวัล TAX CHALLENGE 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดี 6 นักศึกษา สาขาการบัญชี คว้า 2 เหรียญ รางวัล TAX CHALLENGE 2023

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

6 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา คว้า 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากรระดัประเทศครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (TAX CHALLENGE 2023)  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

 โดย 2 ทีม จาก มทร.ล้านนา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 20,000 และ 10,000 บาท จากนายลวรณ แสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากร ผู้ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (มทร.ล้านนา 1) ประกอบด้วย น.ส.พชรกรรณ กิติยศ , น.ส.อังศุมาลี คำปันบุตร นายศุทรา เตชะสมบูรณ์  ดร.ปฐมชัย กรเลิศ เป็นผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (มทร.ล้านนา 2) ประกอบด้วย น.ส.ยอน ลุงปาน, น.ส.ปิยวดี ฟองคำ, นายรัชชานนท์ ไทยเลิศ โดย อ.อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว เป็นผู้ควบคุม

การแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากรระดับประเทศ TAX CHALLENGE 2023 จัดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกและใช้ความรู้ความเข้าใจด้านภาษีอากร และต่อยอดเส้นทางด้านวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นตัวอย่างของวงการวิชาชีพที่ดีในอนาคต โดยในการแข่งขันตอบปัญหาภาษีอากรในครั้งนี้ มีตัวแทนจากนักศึกษาร่วมแข่งขันกว่า 63 สถาบัน

ขอขอบคุณภาพจาก สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา