โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาและบุคลากร เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครนักศึกษาและบุคลากร เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ด้วยกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้รับแจ้งจากงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เรื่องการประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาจากสาธารณะรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ทุนประกอบด้วย 1. ทุนการศึกษา จาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ภายใต้ทุน Chinese Government Scholarship ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาและบุคลากร รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559  2. ทุนการศึกษา จาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ทุน Yunnan Provincial Government Scholarship ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แก่นักศึกษาและบุคลากร  รับสมัครได้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559  ผู้ที่สนใจสามารถสามารถส่งรายชื่อมายังงานวิเทศสัมพันธ์ Email : oir_rmutl@hotmail.com  โทร.0-5392-1444 ต่อ 1001 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา