โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมจัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และออกบูธนำเสนอผลงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมจัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และออกบูธนำเสนอผลงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มกราคม 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันนพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลินิกเทคโนโลยีมกาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานวิทยาศาสตาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ฐานการเรียนรู้ "แต้มสี ลีลามัด" และออกบูธนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ นศ.สกร.และประชาชนผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่

 

ข้อมูล/ภาพ ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon