โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมฯ ส่งมอบภาพวาดฝาผนังห้องผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพร้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะศิลปกรรมฯ ส่งมอบภาพวาดฝาผนังห้องผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพร้าว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 961 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปกรรมฯ ส่งมอบภาพวาดฝาผนังห้องผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ถาวร ฝั้นชมพู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบภาพวาดฝาผนังห้องผู้ป่วยระยะสุดท้ายแก่โรงพยาบาลพร้าว โดยมีนายแพทย์สมิต ศมพันธ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าวเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบายพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับภาพวาดฝาผนังและเพดานในห้องผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลพร้าววาดโดยนายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์, นายทศพร ธาดาสันติพงศ์และนายฉัตรตรานนท์ ตันติธีระหิรัญ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่3 โดยมีอาจารย์เกรียงไกร เมืองมูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม เป็นที่ปรึกษา และดูแลควบคุม โดยห้องพักสำหรับพระสงฆ์จะตกแต่งด้วยภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ด้วยลายเส้นที่มีความอ่อนช้อยงดงามเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย ส่วนห้องพักสำหรับประชาชนทั่วไป จะตกแต่งด้วยภาพเขียนที่เกี่ยวกับการละเล่นของเด็กไทยในอดีต เพื่อให้ผู้ป่วยได้รู้สึกผ่อนคลาย และสามารถจินตนาการถึงตนเองในสมัยวัยเด็ก

นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ หัวหน้าสาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่าการวาดภาพบนผนังในโรงพยาบาลพร้าวนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเป็นสาธารณะประโยชน์ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem Based Practice : PBL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพวาดสีสันสวยงามช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวด สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีกับผู้ป่วย โดยในอนาคตจะมีการวาดภาพในห้องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา