โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 438 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลาเสนอแนะ     7 - 13 ธันวาคม 2559

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ที่ :-

สถานที่ติดต่อ            งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์                   0-5392-1444 ต่อ 1321

โทรสาร                     0-5392-1444 ต่อ 1321 หรือ 0-5389-2786

เว็บไซด์                    http://www.rmutl.ac.th

E-Mail                      pasadu@rmutl.ac.th /  smile.again.j@gmail.com


สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่  :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/12/20161207130207_78864.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา