โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-07


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
พุธ 7 ธันวาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ     7 - 13 ธันวาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ที่ :-สถานที่ติดต่อ            งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการ SMEs
พุธ 7 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (7 ธันวาคม 2559) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) มทร. ล้านนา ภายใต้ กิจกรรมสร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง          กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุปร... >> อ่านต่อการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
พุธ 7 ธันวาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

          คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Management to Learning Organization KM to LO) ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานประชุมฯ และได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาการจัดการความรู้ ผศ.แก้วตา  ขาวเหลือง และท่านวิทยากร คุณพนิดา ... >> อ่านต่อ


ออกแบบมัลติมีเดีย มทร.ล้านนา เจ๋งคว้าบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Short Science Film
พุธ 7 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” ประจำปี 2559 (ปีที่ 2) ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก” เพื่อเปิดสมอง กระตุกต่อมจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน และสังคมไทย หันมาใส่ใจความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงภาพยนตร์ SF World ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา