โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 515 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ :

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/12/20161207153533_41139.pdf

ระยะเวลาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7-13ธันวาคม 2559

ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา