โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารบริหารธุรกิจ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารบริหารธุรกิจ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ :

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/12/20161207154622_34540.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา