โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเพื่อทราบ...เวลาให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ ในช่วงปิดภาคเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งเพื่อทราบ...เวลาให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ ในช่วงปิดภาคเรียน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ธันวาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 829 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ห้องสมุด) มทร.ล้านนา


 *** เวลาในการให้บริการ ***

ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สวส.มทร.ล้านนา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา