โลโก้เว็บไซต์ ชมรมฅนจรอาสาพัฒนา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชมรมฅนจรอาสาพัฒนา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชมรมฅนจรอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ ดำเนินโครงการ“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่10” ดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน ปรับปรุงโรงอาหาร แปลงเกษตรและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา