โลโก้เว็บไซต์ ออกแบบสิ่งทอฯ สืบสานผ้าปักชนเผ่าอาข่าแบบดั้งเดิม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบสิ่งทอฯ สืบสานผ้าปักชนเผ่าอาข่าแบบดั้งเดิม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2613 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพร้าว ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการงานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง โครงการพระราชดำริสถานีพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ส่งเสริมงานพัฒนาอาชีพผ้าปักชนเผ่าอาข่า (โบราณ) โดยได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์  วลัยใจ นายอำเภอพร้าวเป็นประธานเปิดนิทรรศการ นายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนินงานในโครงการฯ ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง การส่งเสริมงานพัฒนาอาชีพผ้าปักชนเผ่าอาข่า (แบบโบราณ) โดยนายไพโรจน์  วรพจน์พรชัย อาจารย์สาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับหัวหน้าโครงการ, นางสาวพวงชมพู  ดวงทิพย์พิพัฒน์ ครูการจัดการศึกษาสำหรับชุมชนพื้นที่สูง (ศศน.) บ้านแม่งัดน้อย, นางอาหมี่ อาแลและนางหมี่ลุง  มาเยอะ ตัวแทนเผ่าอาข่า ร่วมเสวนาถึงภูมิปัญญาผ้าปักเผ่าอาข่าแบบโบราณตลอดจนถึงการพัฒนาต่อยอดผ้าเผ่าอาข่าให้เป็นที่รู้จักต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา