โลโก้เว็บไซต์ นศ.ตากคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อการสอนนวัตกรรมประเภท Hardware | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.ตากคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อการสอนนวัตกรรมประเภท Hardware

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        นายสุรเชษฐ์ จันทร์หอม และนายไชยกร อินทพง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสื่อการสอนนวัตกรรมประเภท  Hardware  ในโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 TEACHING ACADEMY AWARD #5 2016 ณ ครุศษสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ ศิลวัตรพงศกุล และอาจารย์สนิท ขวัญเมือง เป็นผู้ควบคุมทีม (ภาพ/ข้อมูล : งานปชส. มทร.ล้านนา ตาก)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา