โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนโรงเรียนไทรงามพิทยาคม รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำลิปมัน ยาดม ยาหม่อง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักเรียนโรงเรียนไทรงามพิทยาคม รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำลิปมัน ยาดม ยาหม่อง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1504 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ และนายสราวุธ พรหมรุกขชาติ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำลิปมัน ยาดม ยาหม่อง ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ เรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร ในที่ 9 ธันวาคม 2559 และทางโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ได้ให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ บรรยายห้อข้อ เรื่องการงานอาชีพ และการศึกษาต่อ ให้แก่ คณะครู และนักเรียนชั้น มอ. 6 ทุกโปรแกรมการเรียน ประมาณ 100 คน ผล นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนาน และแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับการงานอาชีพ และการศึกษาต่อ..โดยนักเรียนจะเลือกทำงาน หรือการศึกษาต่อในสิ่งที่ รัก และชอบ สร้างความภูมิใจให้กับตัวนักเรียน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และทำให้นักเรียนมีความสุข.....ตลอดไป..

ข่าว/ภาพ : โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา