โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ  จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2


รายละเอียดตามเอกสารแนบ :

http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/01/20170109151725_52776.pdf