โลโก้เว็บไซต์ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมผสมนำผึ้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมผสมนำผึ้ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ป่าก๋อย และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมผสมนำผึ้ง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย 143 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และมะพร้าวน้ำหอม ในการทำไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมผสมนำผึ้ง การคิดต้นทุน ฯลฯ บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นไปอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย และได้เรียนรู้ส่วนผสมไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมผสมนำผึ้ง ว่ามีอะไรบ้าง แต่ละอย่างใช้จำนวนเท่าใด และวิธีการทำไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมผสมน้ำผึ้ง ทำแล้วสามารถรับประทานได้ รสชาติอร่อย และสามารถนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา