โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1076 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 11 มกราคม 2560 อาจารย์ปรีดา ตัญจนะ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ไปปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "The Marketing Challenge " ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาคเหนือ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้การร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทลัยด้านการบริการวิชาการ

        ข่าว/ภาพ : อ.กรณิศ เปี้ยอุดร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา