โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมไฟฟ้า  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมไฟฟ้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ :

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/01/20170126131756_56316.pdf