โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงอาคารวิทยบริการและห้องสมุด  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงอาคารวิทยบริการและห้องสมุด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ


ระยะเวลาเสนอแนะ     10-16 กุมภาพันธ์  2560

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ที่ :-

สถานที่ติดต่อ            งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์                   0-5392-1444 ต่อ 1320

โทรสาร                     0-5392-1444 ต่อ 1320 หรือ 0-5389-2786

เว็บไซด์                    http://www.rmutl.ac.th

E-Mail                      pasadu@rmutl.ac.th 


สามารถดูรายละเอียดได้ที่  : http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/02/20170210094541_97337.pdf