โลโก้เว็บไซต์ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 (Regional Research EXPO 2017) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 (Regional Research EXPO 2017)


ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 (Regional Research EXPO 2017)"

ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 

ณ อาคารเอกาทศรถ และห้องจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

>> รายละเอียดเพิ่มเติม