โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ  “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 416 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


กำหนดการ
 “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
ณ  ห้องนิทรรศการ ๑  อาคารศูนย์แสดงสินค้าฯ นานาชาติ เชียงใหม่

ปล.การแต่งกายตามระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ คลิกที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา