โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ  “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”กำหนดการ
 “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
ณ  ห้องนิทรรศการ ๑  อาคารศูนย์แสดงสินค้าฯ นานาชาติ เชียงใหม่

ปล.การแต่งกายตามระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ คลิกที่นี่