โลโก้เว็บไซต์ นศ.มทร.ล้านนาประดิษฐ์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านโทรเวชกรรม คว้ารางวัลระดับชาติเตรียมต่อยอดใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.มทร.ล้านนาประดิษฐ์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านโทรเวชกรรม คว้ารางวัลระดับชาติเตรียมต่อยอดใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (YECC 2016) ประเภทนิสิต นักศึกษา ภายในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (Thailand IT Contest Festival 2016) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร จากการส่งผลงานการประดิษฐ์ "ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านโทรเวชกรรม" โดยทีมงานคณาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารวิทยาลัย เตรียมถอดเป็นบทเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในวงการแพทย์ต่อไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ภาณุวัฒน์ มาละแซม โทร. 081-9526100 (ภาพ/ข้อมูล  : FB/  Nopadon Maneetien)

  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา