โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงานเป็นห้องปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงานเป็นห้องปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2560 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ :

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/02/20170227142758_34797.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา