โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลาเสนอแนะ     2 - 7  มีนาคม  2560

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ที่ :-

สถานที่ติดต่อ            งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์                   0-5392-1444 ต่อ 1321

โทรสาร                     0-5392-1444 ต่อ 1321 หรือ 0-5389-2786

เว็บไซด์                    http://www.rmutl.ac.th

E-Mail                      pasadu@rmutl.ac.th


สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่  :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/03/20170302152221_29653.zip


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา