โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกสมาธิแก่สามเณรลูกแก้วผ่านงานฝีมือท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกสมาธิแก่สามเณรลูกแก้วผ่านงานฝีมือท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการทำถุงกระดาษจากกระดาษสา แก่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร “ลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย” ณ วัดถ้ำแกลบ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิโดยใช้งานทักษะฝีมือจากหัถกรรมท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากแม่ครูพรทิพย์ พรหมมาเทพย์ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดทรายมูลสันกำแพง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะจากกระดาษสา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำให้กับสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ  (ภาพ/ข้อมูล : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา)

   


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา