โลโก้เว็บไซต์ ร่วมแสดงความอาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมแสดงความอาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 เมษายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 389 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา มอบหมายให้อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ และผู้แทนคณาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญศพนางอารีย์ โพธิ์รักษา มารดา ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  ณ บ้านหนองผำ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีผู้บริหาร  และคณาจารย์ จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีดังกล่าวด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา