โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-04-03

ร่วมแสดงความอาลัย
จันทร์ 3 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา มอบหมายให้อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ และผู้แทนคณาจารย... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
จันทร์ 3 เมษายน 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562เอกสารแบบฟร์อมข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 25621.แบบ ว-1ด โครงการวิจัย (สำหรับเสนอขอโครงการ เป้าหมาย 2 และ 3)2.  >> อ่านต่อถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ำ สามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 3/2560
จันทร์ 3 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มีนาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ำอัดลม ให้กับสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณร “ลูกแก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา