โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มทร.ล้านนา เชียงใหม่