โลโก้เว็บไซต์ นศ.การตลาดชั้นปีสุดท้าย สรุปบทเรียนรายวิชาบริษัทจำลองผ่านการจัดงาน Expo By Marketing 2017  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.การตลาดชั้นปีสุดท้าย สรุปบทเรียนรายวิชาบริษัทจำลองผ่านการจัดงาน Expo By Marketing 2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 512 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน Expo By Marketing 2017 ณ ลานกิจกรรมโรงอาหาร  ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมความบันเทิง โดยงาน Expo By Marketing 2017  เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาบริษัทจำลอง และดำเนินการจัดงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และให้นักศึกษามีทักษะความรู้เกี่ยวกับการประสานงานและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา