โลโก้เว็บไซต์ คณะดำเนินงาน STEM มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี หารือการจัดสื่อการเรียนการสอน STEM for Education | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะดำเนินงาน STEM มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี หารือการจัดสื่อการเรียนการสอน STEM for Education

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะดำเนินงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าเยี่ยมคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อหารือการจัดทำสื่อการเรียนการสอน STEM for Education ณ อาคารธีรอนงค์ ชั้น 2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
          สำหรับการหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง เมื่อเดือนเมษายน 2560  โดยมีคณะครูสถานศึกษาในจังหวัดลำปางเข้าร่วม โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นหนึ่งสถานศึกษาที่เข้าร่วมและเลือกโมดูลต้นแบบ 2 โมดูล คือ IOT เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร และโมดูล ระบบให้อาหาร น้ำ พืช มหาสนุก การลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงเป็นการประสานงานการผลิตสื่อร่วมกันระหว่างครูพี่เลี้ยงและครูสถานศึกษาเครือข่าย เพื่อจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบ STEM ไปใช้กับนักเรียนต่อไป
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา