โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ติวเข้มระบบการให้บริการและสวัสดิการด้านต่างๆแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ติวเข้มระบบการให้บริการและสวัสดิการด้านต่างๆแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ และการอบรม Merit Book Online (สมุดบันทึกความดี) ตลอดจนวิธีการรับบริการสวัสดิการด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบและการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา